Nauczycielka jako opiekunka osób starszych

1702
Nauczycielka jako opiekunka osób starszych

Osoby wyjeżdżające do pracy w Niemczech mają świadomość, iż pracownik ze średnimi lub wysokimi umiejętnościami językowymi jest w stanie zarobić sporo więcej pieniędzy niż ten początkujący bez żadnej znajomości języka. Tyczy się to wszystkich niemal zawodów i stanowisk, w tym opiekuna osoby starszej.

To praca bardzo wymagająca, do której trzeba mieć osobiste predyspozycje, być niezwykle cierpliwym, empatycznym, lubić ludzi i być zaangażowanym w swoją pracę. Nie jest to bowiem praca byle jaka, a wymagająca ogromnej dozy samozaparcia, gdyż polega na niemal 24 godzinnej opiece nad starszą osobą – tak przy wykonywaniu codziennych czynności jak i rozmową i obecnością. Czy nauczycielka języka niemieckiego dobrze sprawdzi się na takim stanowisku?

Na skróty:

Czy nauczycielka może być opiekunką osoby starszej

Wiele Polek, czasem nawet Polaków, decyduje się wyjechać do Niemiec „za pracą”, a głównymi tego powodami są zarobki na dobrym poziomie, bliskość kraju oraz podobieństwo kulturowe Niemiec. Zdarza się też tak, iż porzucamy swoje wyuczone zawody czy stanowiska pracy, by wyjechać za granicę i zarobić więcej wykonując często całkiem nieskomplikowane prace za dobre wynagrodzenie.

Tak dzieje się także w przypadku nauczycieli i nauczycielek języka niemieckiego, którzy wyjeżdżają za zachodnią granicę, by dorobić sobie w okresie wakacji do własnej pensji lub całkowicie rezygnują z nauczycielstwa i wyjeżdżają do Niemiec, gdzie mając dobre zdolności językowe mogą liczyć na lepsze zarobki na każdym stanowisku. Mogłoby się wydawać, iż szkolny nauczyciel, a opiekun osoby starszej to zawody bardzo od siebie odległe. Sporo w tym prawdy, ale nie do końca- oba te zawody wymagają bowiem podobnych cech charakteru i usposobienia. Do takowych należą odpowiedzialność, empatia, kreatywność, ogólna chęć niesienia pomocy oraz sympatia do ludzi.

Nauczyciel może być zatem bardzo dobrym opiekunem dla osoby starszej, gdyż z zapałem będzie przyglądał się jej postępom (np po udarach, zawałach) tak jak na co dzień przygląda się postępom swoich uczniów. Zarówno zawód nauczyciela oraz zawód opiekuna osoby starszej wymagają poczucia misji, powołania i nieprzeciętnego zaangażowania, dlatego też praca opiekuna osoby starszej w Niemczech jest dobrym stanowiskiem na podreperowanie budżetu dla nauczyciela bądź nauczycielki.

Co powinna umieć opiekunka osoby starszej w Niemczech

Jak już wspomniano, zawód opiekunka osoby starszej wymaga posiadania co najmniej kilku predyspozycji. Umiejętności językowe są zdecydowanie podstawą – warto, nie tylko ze względów lepszych zarobków, mieć znajomość języka obcego chociaż na średnim poziomie, który pozwoli na swobodną komunikację, a w dalszej perspektywie pozwoli lepiej się zżyć z podopiecznym i wczuć w jego sytuację.

O pożądanych cechach charakteru napisano już wyżej i one poza znajomością języka stanową bazę jaką powinna dysponować opiekunka osoby starszej. Opiekunka powinna bardzo dobrze znać sytuację osoby, którą się zajmuje, a więc powinna być dobrze zapoznana z indywidualnymi wymaganiami żywieniowymi seniora oraz ze specyfiką jego przypadłości czy też chorób.

Bardzo przydatną kwestią jest posiadanie czynnego prawa jazdy, gdyż niejednokrotnie pojawić się może wymóg zawiezienia podopiecznego chociażby do lekarza. W zależności od wymagań jakie są stawiane podczas rekrutacji opiekuna do danego seniora, opiekun powinien wykazywać się także np. podstawowymi umiejętnościami gotowania czy powinien być silny fizycznie.

Obowiązki opiekunki osoby starszej

Obowiązki opiekuna osoby starszej mogą być różne ze względu na indywidualne potrzeby i wymagania podopiecznego Wyjeżdżając za granicę, by pracować na tym stanowisku trzeba mieć na względzie, iż obowiązki te mogą obejmować:

– robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, drobne prace porządkowe w domu podopiecznego,

– nadzór nad wszelkimi obowiązkami urzędowymi osoby starszej- rachunki, urzędy, itp.,

– ustalanie i pilnowanie wizyt lekarskich, dowożenie podopiecznego na nie,

– dotrzymywanie towarzystwa, umilanie czasu czytaniem książek, rozmową, wspólnymi spacerami czy oglądaniem tv,

– asystowanie podczas czynności higienicznych i toaletowych,

– karmienie osoby starszej,

– pomoc osobie starszej przy poruszaniu się, ubieraniu, przyprowadzaniu i odprowadzaniu.

Oceń wpis
[Ocen: 1 Średnia: 5]